laiškanešys

laiškanešys
2 laiškanešỹs, -ė̃ smob. (34a) , laiškãnešis, -ė (1) Als, Vvr, laiškanẽšis (2) Pkr laiškininkas: Anskis kartą pasisakė norįs tapti laiškanešiu I.Simon. Laiškanešė du kartu per savaitę atnešdavo paštą . Karveliai laiškanešiai . O tu, tu, laiškanešy, geras dėdė tu esi! .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • laiškanešys — laiškanešỹs, laiškanešė̃ dkt. Laiškanešỹs į̇̃teikė laišką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • laiškanešys — 1 laiškanešỹs sm. toks vabzdys: Apie lempą skraido laiškanešys Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laiškanešė — laiškanešỹs, laiškanešė̃ dkt. Laiškanešỹs į̇̃teikė laišką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gromatnešys — ×gromatnešỹs, ė̃ (hibr.) smob. (34b), grõmatnešys, ė (1) K; SD124 laiškanešys: Išsirašymus priima visos prūsiškosios paštos, visi gromatnešiai A1884,327 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gromatninkas — ×gromatninkas, ė smob. M laiškanešys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krasauninkas — ×krasauniñkas ( nỹkas) sm. (2) psn. laiškanešys: Ar jau krasaunỹkas parnešė gazietas? Bd. Jis buvo krasaunyku Klvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikraštininkas — laĩkraštininkas, ė smob. (1) DŽ, BŽ93 1. laikraščių bendradarbis, žurnalistas: Man ypač svarbu būtų išgirsti, kaip žiūri į šitą dalyką kiti kalbos mokytojai, vienas kitas laikraštininkas ir šiaip rašytojas J.Jabl. Kuršaitis – Mažosios Lietuvos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laiškininkas — laiškininkas, ė smob. (1) DŽ, laiškiniñkas (2) NdŽ paštu siunčiamos korespondencijos išnešiotojas adresatams, laiškanešys: Ir vieną tokią dieną laiškininkas atnešė du laiškus I.Simon …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laišknešys — laišknešỹs, ė̃ smob. (3a), laĩšknešis, ė (1) KII370, Dov 1. žr. 2 laiškanešys: Dažnai laišknešys atneša jam iš žygūnės storus laiškus rš. 2. KII370 kvietimų, pranešimų, bilietų ir pan. išnešiotojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lakštanešys — lakštanešỹs, ė̃ smob. (34b, 3b) [K]; SD124, N kas išnešioja lakštus (laiškus), laiškanešys …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”